Hírek

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról


Módosítja: 2019. évi LXX. tv.
Hatályos: 2019. 07. 26.

 

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról


Módosítja: 2019. évi LXX. tv.
Hatályos: 2019. 09. 01.

 

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról


Módosítja: 2019. évi LXX. tv.
Hatályos: 2019. 09. 01.

 

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról


Módosítja: 2019. évi LXX. tv.
Hatályos: 2019. 09. 01.

 

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről


Módosítja: 2019. évi LXX. tv.
Hatályos: 2019. 07. 26.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról


Módosítja: 179/2019. (VII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 07. 19.