Hírek

2017. évi CXLIV. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 05. 25., 2018. 07. 01.

 

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1996. évi XXXVIII. törvény a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2006. évi CXXIII. törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2007. évi XXXVI. törvény a szabálysértési jogsegélyről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 05. 25.

 

2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLIV. tv.

 

Hatályos: 2018. 01. 01. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2017. 11. 28.

 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2017. 11. 28.

 

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2017. 11. 28.

 

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2017. 11. 28.