Hírek

 

Az ügyvédi esküt tekinti alapnak a MÜK elnöke

Mint ismeretes - erről az Ügyvédfórum is beszámolt - egy korábbi bejelentésében a Magyar Ügyvédi Kamara jelzést adott arról, hogy október 29-i, hétfői ülésén a kamara elnöksége behatóan foglalkozik majd a hajléktalan-ügy kapcsán kialakult spontán ügyvédi kezdeményezéssel. Ez a hétfői ülésen meg is történt.

Szerkesztőségünk érdeklődésére a MÜK elnöke, dr. Bánáti János azt a tájékoztatást adta, hogy az általa egy lehetséges állásfoglalás kiadása ügyében előterjesztetteket az elnökség megvitatta.

Az elnöki előterjesztés lényege az volt, hogy a kialakult helyzet megítélésében üdvözlendő mozzanat az a bírói kezdeményezés, aminek nyomán az ügy az Alkotmánybíróság elé kerül, az ügyvédségnek pedig továbbra is ragaszkodnia kell az esküjében foglalt hivatásbeli elkötelezettségéhez, és bojkott helyett egy bármikori vonatkozó tárgyaláson lelkiismerete szerint kell hogy felvállalja azok ügyét, akik jogi képviseletre szorulnak.

Előterjesztésének kérdésében az elnökség tagjai megosztottak voltak - tudtuk meg az elnöktől -: egy részük kifejezetten támogatta, több felszólaló azonban a jelen jogi környezetben ellenezte elnökségi állásfoglalás kiadását, ezért annak konkrét szövegtervezete megtárgyalására már nem került sor.

Tisztújítás a területi kamarákban: a Csongrád megyeiek újraválasztott elnöke dr. Kertész József

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2018. október 27-én megtartott tisztújító közgyűlésen dr. Kertész Józsefet ismételten megválasztották elnökké.

A Csongrád megyei, mintegy 480 tagot számláló Szegedi Ügyvédi Kamara eddigi elnöke, dr. Kertész József szegedi ügyvéd 11 év után ismételten elnyerte a kamara tagjai túlnyomó többségének a bizalmát.

A kamarai belső és külső kapcsolatok erősítése

Az elnök az Ügyvédfórumnak elmondta, hogy az elkövetkezendő négy évben is arra törekszik, hogy a kamara a jogszabályi elvárásoknak megfelelően működjön, segítse az ügyvédséget általános érdekvédelmi ügyeiben, hatékony kapcsolatot alakítson ki a jogkereső állampolgárok és az ügyvédség egymásra találása érdekében és hatékony szakmai kapcsolatot tartson fent a különböző igazságszolgáltatási szervekkel, hatóságokkal.

Nehéz évek előtt

Dr. Kertész József elnök megerősítette azt a sokfelől jelzett prognózist, mi szerint az ügyvédi hivatásrend is nagyon nehéz évek elé néz, hiszen rendkívül sok – a jogszabályok által előírt – kötelezettségnek kell eleget tennie, ami jelentős mértékben nehezíti az ügyvédek szerepvállalását.

Az ügyvédség jövőjének a garanciái

Egyfelől egyértelműen és magától értetődően nagyon fontos, hogy hivatásuk gyakorlása során az ügyvédek hűen tudják követni a jogszabályok, a hatósági előírások feltételeit és az etikai szabályok maximális szem előtt tartásával tudjuk képviselni a hozzájuk forduló ügyfelek érdekeit - hangsúlyozta az elnök. Másfelől továbbra is meg kell őrizniük azokat a munkaterületeket, amelyek eddig tevékenységük hátterét, egzisztenciájukat biztosították, sőt ezeket, amennyire csak lehet, bővíteni kell. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a jövőben az ügyvédség azokat az új feladatokat is abszolválja, amelyek a kötelező továbbképzéssel, az informatikai forradalom által hozott sok újismeret feldolgozásával, azok napi munkájuk terén való begyakorlott alkalmazásával kapcsolatosak.

Kettős kihívás

A mai ügyvédség kettős kihívással kell szembenézzen: egyfelől ragaszkodni kell a hivatásrendi írott és íratlan értékeihez, meg kell hogy erősödjön önismeretében és önbecsülésében, másfelől elébe kell hogy menjen a rendkívül gyorsan változó világ által állított követelményeknek.

Ismerve az ügyvédi hivatásrendünk tagjait, úgy ítélem meg, hogy ezen elvárásoknak a mi megyei kamarai tagságunk is meg fog felelni, s megtalálja helyét a holnap hazai társadalmában is - fejezte be az Ügyvédfórumnak adott nyilatkozatát az újra megválasztott szegedi kamarai elnök, dr. Kertész József.

Forrás: Ügyvédfórum