Hírek


Múlt pénteken benyújtották az igazságügyi ágazatot érintő saláta-törvényjavaslatot. Az Üttv. módosítás a 15-20., az indokolás a 38-42. oldalakon van. A módosítások zömmel a kamara javaslatait tartalmazzák. Nő az igazgatási szolgáltatások alóli mentességek köre, egyértelműsödnek az ügyfél-azonosítással, az elektronikus eljárásokkal kapcsolatos kamarai értelmezések és megágyaznak az elektronikus ellenjegyzésnek is.

A saláta érinteni fogja a csődtörvényt (szigorodnak a felszámolókkal szembeni szabályok), a Vht-t, az áldozatsegítési törvényt, a Ctv-t (szigorodnak a vezető tisztségviselő eltiltásával kapcsolatos szabályok), a hagyatéki eljárást, és a Pmt-t is. 

A Pmt. módosítás ki fogja terjeszteni az ügyvédi kamarák felügyeleti jogkörét a kiegészítő jelleggel végzett, a Pmt. hatálya alá tartozó, ügyvédek általi bizalmi vagyonkezelői tevékenységre. Itt is egyszerűsödni fog az ügyfél-átvilágítás.

A javaslat vitája és elfogadása még ebben az évben várható, a hatálybalépés tervezett időpontja 2019. január 1.

 

Melléklet