Hírek

 

Hamarosan, vasárnap hajnalban elindul az ugyvedikamara.hu címen elérhető felvételi kérelmi űrlap.

Kérdéseket a következő elérhetőségekre várjuk:

 

- Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (alapvetően ezt preferálnánk, mert a várható forgalom nagyobb lesz, mint amit kezelni tudunk telefonon, ráadásul jobb írásban kérdezni és választ kapni)

- +3614750505 (ezt leginkább tényleg sürgős esetekben használjuk)

 

A beérkező kérelmek a http://ugyvedikamara.hu/admin/ címen lesznek elérhetőek.

Jó tudni, hogy pár funkció nem teljesen úgy valósult meg, ahogy mi terveztük. Sajnos azok a szervezetek, amelyek hatékony közreműködésére számítottunk (OBH, MÁK, NISZ), nem tudták az általuk gondozott adatokat és funkciókat időben biztosítani, így néhány funkciót át kellett hidalnunk olyan jellegű megoldással, mint a büntetőjogi felelősségi nyilatkozat. Ezek közül gyakorlati jelentőséggel egyedül az OBH és a MÁK által nyilvántartott szervezetek lekérdezhetetlensége, így aki civil szervezet vagy államháztartási szerv részéről fog benyújtani kérelmet, az "egyéb szervezet" funkciót kell egyelőre használnia. (Az OBH-s adatkapcsolat várhatóan még a jövő héten ki fog épülni.

 

Az igazságügyi miniszter 12/2017. (IX. 29.) IM rendelete

a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

feladat- es hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkoromben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet szerinti regisztrációs díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni

a) a területi ügyvédi kamarába (a továbbiakban: területi kamara) kamarai jogtanácsosként felvételt kérő,

b) a területi kamarától jogi előadóként az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételt kérő

természetes személynek a kérelme elbírálásáért.

(2) A díj megfizetését a kérelmező munkáltatója átvállalhatja.

2. A regisztrációs díj mértéke

2. § (1) A díj összege

a) kamarai jogtanácsosi tagfelvétel iránti kérelem eseten 80 000 Ft,

b) jogi előadói nyilvántartásba vétel iránti kérelem eseten 40 000 Ft.

(2) A szünetelő ügyvéd által előterjesztett kérelem eseten az (1) bekezdés a) pontja szerinti díj összege 21 600 Ft.

(3) Az (1) es (2) bekezdésben meghatározott díj magában foglal valamennyi eljárási költséget az eljárás résztvevőjének jogellenes magatartásával okozott költségek kivételével, valamint tartalmazza a nyilvántartásba felvettek részére az arcképes igazolvány kiadásának díjat is.

3. A díj megfizetése, visszatérítése és nyilvántartása

3. § (1) A területi kamara a kérelem előterjesztését követően haladéktalanul értesíti a kérelmezőt az ügy azonosító számáról

(a továbbiakban: ügyazonosító szám). A díjat legkésőbb az ügyazonosító számról való értesítés kézbesítésről számított nyolc munkanapon belül kell megfizetni.

(2) A területi kamara az első kérelem előterjesztését követő nyolc munkanapon belül elektronikus úton, több ügyazonosító szám megadásával előterjesztett kérelemre összevont ügyazonosító számot ad ki. A regisztrációs díjat az összevont ügyazonosító számmal érintett kérelmek után az összevont ügyazonosító számról való értesítés kézbesítését követő három munkanapon belül kell megfizetni.

(3) A díjat a területi kamara honlapján közétett számlaszámra, átutalással kell megfizetni. Az ügyazonosító számot vagy az összevont ügyazonosító számot az átutalás közlemény rovatában fel kell tűntetni.

4. § (1) A díj az ügyben eljárt kamara saját bevételt képezi.

(2) A díjak kezelésére, elszámolására a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési es könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának es a befizetett díj összegének kimutatására.

5. § Az e rendeletben meghatározott díjak esetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §

(2) es (3) bekezdését,

b) a fellebbezési es újrafelvételi eljárás díjára az Itv. 29. § (2), (4) es (6) bekezdését,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-at,

d) a jogorvoslati eljárási díj visszafizetésére az Itv. 32. § (1) bekezdését,

e) a díjfizetés törlésére es visszatértesere az Itv. 80. § (1) bekezdés f ), g) es k) pontját

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

27872 M A G YA R K O Z L O N Y 2017. evi 159. szám

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2017. október 1-jen lep hatályba.

7. § Ez a rendelet 2018. július 1-jen hatályát veszti.

 

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazsagugyi miniszter