Hírek

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

Forrás: Magyar Közlöny 2019/120. (VII. 9.)

 

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10., 2020. 01. 01.

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10.

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10., 2019. 07. 17., 2019. 08. 15.

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10.

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10., 2020. 01. 01.

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10., 2019. 10. 01.


2006. évi X. törvény

a szövetkezetekről


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10.


2008. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


2009. évi L. törvény

a fizetési meghagyásos eljárásról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 08. 09
.


2009. évi CXV. törvény

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10.


2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


2011. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10.


2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10., 2019. 07. 24.


2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10.


2013. évi CLXXVI. törvény

egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 10. 01.


2013. évi CCLII. törvény

egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10.


2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10., 2020. 10. 01.


2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10.


2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10.


2017. évi XLIII. törvény

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 08. 23.


2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10.


2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2020. 02. 01.


2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10., 2020. 01. 01.


2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról


Módosítja: 2019. évi LXVI. tv.
Hatályos: 2019. 07. 10.


2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2019. évi LXVII. tv.
Hatályos: 2019. 07. 17., 2020. 09. 03.