Hírek

45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 07. 01.

 

1691/2018. (XII. 17.) Korm. határozat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképp megfogalmazott intézkedésekről

2018. évi CXVI. törvény a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.
Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.
Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.
Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.
Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.
Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.
Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.
Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.
Hatályos: 2019. 02. 01.


2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.
Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2018. évi CXV. tv.
Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2018. évi CXVI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

Módosítja: 2018. évi CXVI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Módosítja: 2018. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.


2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról

Módosítja: 2018. évi CXVIII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2018. évi CXIX. tv.
Hatályos: 2018. 12. 23.

 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

Módosítja: 2018. évi CXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 06. 01.

 

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről


Módosítja: 2018. évi CXXI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 06. 01.

 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2018. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2018. évi CXXIII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 

39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

Módosítja: 273/2018. (XII. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

Módosítja: 273/2018. (XII. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi CXXX. törvény a közigazgatási bíróságokról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.
Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.
Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1994. évi törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.
Hatályos: 2019. 03. 01.

1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.
Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.
Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.
Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.
Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.
Hatályos: 2019. 03. 01.

 


2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.
Hatályos: 2019. 03. 01.

 

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2018. évi CXXV. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 12. 29.

 

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2018. évi CXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 12. 29.

 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 277/2018. (XII. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja: 277/2018. (XII. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.