Hírek

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 101/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 12.

103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 19.


356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 103/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 19.

 

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Módosítja: 103/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 19.

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 103/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 19.

 

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja: 103/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 19.

 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 103/2018. (VI. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 06. 19.

14/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja: 10/2018. (VI. 11.) IM r.
Hatályos: 2018. 06. 12.


16/2017. (XII. 7.) IM rendelet

az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 10/2018. (VI. 11.) IM r.
Hatályos: 2018. 06. 12.