Hírek

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 11. 19.

 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 11. 19.

 

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 11. 19.

 

2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 11. 19.