Hírek

2017. évi CXXXIII. törvény az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

2017. évi CXXXIV. törvény a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018. 05. 10., 2019. 01. 01.

 

2017. évi CXXXV. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 11.

 

2017. évi CXXXVI. törvény az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 18., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

2017. évi CXXXVII. törvény a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról

Hatályos: 2017. 11. 11., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 

3/2017. (XI. 10.) MK rendelet a Hungary Helps Program megjelenésének egységes formai követelményeiről, arculati elemeiről, valamint a Hungary Helps védjegy használatáról

Hatályos: 2017. 11. 11.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának 5028/2017/4. határozata

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról

1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről

 

1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 

1841/2017. (XI. 10.) Korm. határozat a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

=======================================================================

POLGÁRI PERRENDTARTÁS KÖNYVCSOMAG

Nemrég elfogadták az új Pp-t,

Ismerje meg az új szabályokat!

Pp. könyvcsomag: A polgári perrendtartás magyarázatokkal; A polgári perrendtartás jogszabálytükör Részletek és megrendelés:

http://hirlevel.complex.hu/link.php?M=110745&N=5388&L=6127&F=T

=======================================================================

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi CXXXII. tv.

Hatályos: 2017. 11. 11., 2018. 01. 01.

 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2017. évi CXXXIII. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXIV. tv.

Hatályos: 2017. 12. 01.

 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CXXXV. tv.

Hatályos: 2017. 11. 11.

 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2003. évi XLIX. törvény az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2013. évi CCXXI. törvény a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2017. 11. 18.

 

2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2017. 11. 18.

 

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2017. évi CXXXVI. tv.

Hatályos: 2017. 11. 18.