Hírek

1998. évi XI. törvény az ügyvédekről

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23.

 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23.

 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23.

 

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23.

 

2007. évi CXL. törvény a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23.

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23.

 

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23.

 

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

Módosítja: 2017. évi LXI. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23., 2018. 01. 01.

 

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2017. évi LXII. tv.

Hatályos: 2017. 08. 01.

 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi LXIII. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23., 2017. 09. 19., 2018. 01. 01.

 

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2017. évi LXVII. tv.

Hatályos: 2017. 07. 08.

 

2017. évi LX. törvény a választottbíráskodásról

Hatályos: 2017. 06. 16., 2018. 01. 01.

 

1993. évi II. törvény a földrendező és a földkiadó bizottságokról

Módosítja: 2017. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23.

 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23.

 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

Módosítja: 2017. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23.

 

2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2017. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2017. 06. 23.